Logo bg white

Privacyverklaring Tico Reizen

Bij Tico zijn wij ons bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Ook leggen wij uit welke gegevens we van u verzamelen wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, een offerte indient en wanneer u een reis bij ons boekt. Zo snapt u precies hoe wij werken!

Privacyverklaring Tico Reizen


Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Tico Reizen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. U dient zich ervan bewust te zijn dat Tico Reizen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.


Tico Reizen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het kort houdt dit in dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens staan omschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De persoonsgegevens die wij verzamelen:

Offerteaanvraag

Wanneer u een offerteaanvraag indient, vragen we u om een aantal persoonsgegevens te verstrekken waaronder uw naam, telefoonnummer en e-mail adres. Deze gegevens worden gebruikt om een reisvoorstel op maat voor u uit te kunnen werken en te verzenden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Tico Reizen of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bij boeking

Indien u bij Tico Reizen boekt, vragen wij u om een boekingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Wij verwerken dan de volgende gegevens:

 • Adresgegevens, woonplaats, paspoortgegevens en eventueel gegevens uit andere identiteitsdocumenten.
 • Verzekeringsgegevens indien noodzakelijk (bijvoorbeeld in het geval van een geboekte cruise).
 • Relevante medische gegevens en eventuele speciale wensen in verband met een dieet, allergie, religie of beperking.
 • Eventuele stoelvoorkeur (vliegtuig) en bedvoorkeur (accommodaties).
 • Contactgegevens van thuisblijvers.
 • Uw frequent flyer nummer.


Persoonsgegevens van uw reisgenoten

 • Wij gebruiken persoonsgegevens van anderen die door u zijn aangeleverd, bijvoorbeeld van de mensen die bij uw boeking staan omdat u samen op vakantie gaat.
 • Als u de persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet u er zeker van zijn dat zij hiermee akkoord gaan en dat u deze gegevens mag aanleveren. Zorgt u er ook voor, als dat van toepassing is, dat zij begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens kunnen gebruiken.


De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Tico Reizen of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Tico Reizen of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

Persoonsgegevens worden door Tico Reizen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het organiseren van uw reis.
 • Administratieve aspecten die hieruit voortvloeien.
 • Communicatie over de opdracht.
 • Het versturen van nieuwsbrieven of brochures (enkel met uw toestemming).

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens bewaren wij zo lang als dat nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrek dan wel op grond van de wet is vereist, of totdat een verzoek om verwijdering is ontvangen. Uw paspoortkopieën verwijderen wij direct nadat u bent teruggekeerd van uw reis.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Tico Reizen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij zullen dan altijd kijken naar een passende oplossing. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt dit doorgeven op het volgende e-mail adres: info@tico.nl.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij een bewerkersovereenomst met Google hebben afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers. Daarnaast maken wij gebruik van de mogelijkheid om het laatste octet van uw IP-adres te verwijderen. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen. Google noemt dit 'anonimiseren'. Wij hebben ‘gegevens delen’ in Google Analytics uitgezet. Dit betekent dat Google de verzamelde persoonsgegevens van u als bezoeker niet voor eigen doeleinden mag gebruiken. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytic-cookies.

Facebook, Instagram & LinkedIn

Als u via sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en LinkedIn inlogt om toegang te krijgen tot onze platforms en online-diensten, geeft u toestemming om uw gebruikersgegevens met ons te delen. Dit is de informatie die u vrijwillig met ons deelt zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, geboortedatum en locatie.


Het is belangrijk om de voorwaarden en de privacyverklaring van deze platforms goed door te lezen voordat u uw persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

Wijzigingen in deze verklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Houd deze pagina dus in de gaten!

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Tico Reizen
Keizersgracht 75 III
1015 CEAmsterdam
T: 020 788 7777
E: info@tico.nl


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op mei 2018.

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief vol reisinspiratie, verhalen en aanbiedingen

Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief vol reisinspiratie, verhalen en aanbiedingen

Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

© Tico Reizen 2024 - Privé-reizen op maat