Logo bg white

Disclaimer & copyright

Disclaimer

Wij doen onze uiterste best om al onze reizen en arrangementen correct en up-to-date te presenteren op onze website. De wereld is echter in beweging. Hotels wijzigen van naam, eigenaar of worden verbouwd, valutakoersen schommelen, vluchtverbindingen verdwijnen en nieuwe routes worden geopend. De kans bestaat dan ook dat de op onze website getoonde informatie is verouderd en niet (langer) correct is.

Tico Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schades die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website, advertenties, flyers of uitingen op sociale media en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en inhoud daarvan. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op onze website. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen.

Tico Reizen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website.

Copyright

Alle rechten berusten bij Tico Reizen, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend met toestemming van de rechthebbenden gebruikt. Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven van Tico Reizen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio- en/of televisie-uitzending.

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief vol reisinspiratie, verhalen en aanbiedingen

Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief vol reisinspiratie, verhalen en aanbiedingen

Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

© Tico Reizen 2024 - Privé-reizen op maat