Logo bg white

Reisvoorwaarden

Op deze pagina kunt u de reisvoorwaarden van Tico Reizen inzien. Wij raden u aan de voorwaarden goed door te nemen alvorens u overgaat tot een boeking. Informatie over onze omgang met uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in onze privacyverklaring.

Reisvoorwaarden


Tico Reizen is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR), Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR en SGRZ) en Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Deze belangrijke pijlers dragen bij aan een goed georganiseerde, veilige en onbezorgde reis.

Alle door Tico aangeboden reizen vallen onder de ANVR-reizigersvoorwaarden. Binnen deze voorwaarden heeft Tico Reizen het recht om op enkele punten af te wijken van de ANVR-voorwaarden. Onderstaand treft u deze afwijkende reisvoorwaarden van Tico Reizen aan.

Wanneer u een reisvoorstel van ons ontvangt, sturen wij altijd de volledige reisvoorwaarden die van toepassing zijn mee. Bij het ondertekenen van het boekingsformulier (uw officiële boekingsopdracht), dient u tevens aan te geven dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de ANVR-reizigersvoorwaarden en de afwijkende reisvoorwaarden van Tico Reizen.

ANVR-reizigersvoorwaarden

Tico Reizen (Kamer van Koophandel nummer 34187242) is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover.

De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor de website van de ANVR. U vindt bij 'Voorwaarden' de meest recente ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Op het boekingsformulier moet u aanvinken dat u voor boeking kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Afwijkende reisvoorwaarden Tico Reizen

Wanneer u een reisvoorstel van ons ontvangt, sturen wij altijd de volledige reisvoorwaarden die van toepassing zijn mee. Bij het ondertekenen van het boekingsformulier (uw officiële boekingsopdracht), dient u tevens aan te geven dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de ANVR reizigersvoorwaarden en de afwijkende reisvoorwaarden van Tico Reizen. De volgende afwijkende Tico reisvoorwaarden zijn van toepassing:

 • Artikel 1. Openingstijden:
  Tico Reizen is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09:30 tot 17:30 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.
 • Artikel 2. Betaling:
  • Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 35% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan plus eventuele betalingen voor in de reisovereenkomst opgenomen verzekeringspremies en kosten. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij vliegtickets of cruises) kan een afwijkende (aan-)betalingsregeling gelden. Deze afwijkende betalingsregelingen zullen vermeld staan op de factuur.
  • Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek betaald zijn. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim.
  • Indien de reisovereenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom per omgaande voldaan worden.
  • Uw reissom kan worden voldaan via een overschrijving op rekening van Tico Reizen en kan desgewenst (gedeeltelijk) contant worden voldaan.


 • Artikel 3. Bij annulering van de reis:
  • Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, bent u (naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, verzekeringspremies, bijdrage Calamiteitenfonds en SGR en eventuele afwijkende betalings- en annuleringsregelingen) de volgende annuleringskosten verschuldigd:
   • Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrek dag: de aanbetaling;
   • Bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief): 50% van de reissom;
   • Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e kalenderdag (exclusief): 65% van de reissom;
   • Bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14e kalenderdag (exclusief): 75% van de reissom;
   • Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 7e kalenderdag (exclusief): 85% van de reissom;
   • Bij annulering vanaf de 7e kalenderdag (inclusief) of later: de volledige reissom.

 • Artikel 4. Annulering door de reiziger:
  Wanneer u door persoonlijke omstandigheden genoodzaakt bent de geboekte reis voor aanvang of tijdens de reis te annuleren, dan worden de annuleringskosten middels bovenstaande percentages berekend. Er zal geen sprake zijn van kostenbesparingen en inkomsten die in mindering worden gebracht op bovenstaande percentages, aangezien het hier een maatwerkreis betreft en wij hiervoor samenwerkingen aangaan met lokale leveranciers. Zorg dan ook dat u een goede annuleringsverzekering heeft afgesloten met voldoende dekking, zodat u zich bij de verzekeringsmaatschappij kunt beroepen op een vergoeding van niet genoten reisdagen, mocht u de reis voortijdig moeten annuleren.

 • Artikel 5. Wijziging door de reiziger:
  Mogelijk wenst u na boeking een wijziging door te voeren in uw reis. Deze wijzigingen zullen voor zover mogelijk door Tico Reizen aangebracht worden. Voor de aan te brengen wijzigingen worden onkosten à € 50 per persoon in rekening gebracht. Indien de wijziging van de reisovereenkomst leidt tot een wijziging van de reissom, dient de reiziger de gewijzigde reissom, onder aftrek van de reeds betaalde gelden, te voldoen. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal reizigers wordt beschouwd als een (deel-) annulering.

 • Artikel 6. Omstandigheden gerelateerd aan of ten gevolge van COVID 19:
  In aanvulling op de ANVR Reizigersvoorwaarden en deze reisvoorwaarden van Tico Reizen is de reiziger annuleringskosten verschuldigd wanneer (een deel van) de overeenkomst door de reiziger wordt geannuleerd als gevolg van of gerelateerd aan één van de onderstaande omstandigheden, terwijl Tico Reizen de reis wel kan uitvoeren (geen limitatieve opsomming):
  • a. De reiziger dient een (negatieve) PCR test, sneltest , antistoffentest of vergelijkbaar testresultaat te overleggen bij vertrek, op de plaats van bestemming en/of bij terugkeer na afloop van de reis;
  • b. De reiziger vertoont klachten/symptomen waardoor de reiziger niet/beperkt kan deelnemen aan de reis;
  • c. De reiziger dient een gezondheidsverklaring of vergelijkbaar document te overleggen bij vertrek, op de plaats van bestemming en/of bij terugkeer na afloop van de reis;
  • d. De reiziger dient een vaccinatiebewijs of vergelijkbaar document te overleggen waaruit blijkt dat de reiziger voorafgaand aan het vertrek is gevaccineerd tegen COVID 19;
  • e. Een van overheidswege opgelegde restrictie verhindert dat een reiziger kan deelnemen aan de reis en is het gevolg van een omstandigheid die in de persoonlijke (risico)sfeer van de reiziger ligt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de nationaliteit, gezondheid of het beroep van de reiziger;
  • f. Door de accommodatie, vervoerder en/of plaatselijke autoriteit opgelegde maatregelen gerelateerd aan COVID 19, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ‘ social distancing ’ en het dragen van een mondkapje;
  • g. Faciliteiten (o.a. restaurants, bars en sportfaciliteiten), activiteiten, evenementen en excursies zijn gesloten, beperkt toegankelijk dan wel kunnen geen of beperkte doorgang vinden als gevolg van COVID 19;
  • h. Enige andere omstandigheid die in de persoonlijke (risico)sfeer van de reiziger ligt als gevolg waarvan de reiziger niet kan of wil deelnemen aan de reis;
 • Artikel 7. Informatie en documentatie:
  De reiziger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de juiste informatie wat betreft vaccinaties, officiële reisdocumentatie en maatregelen t.a.v. COVID 19 en dient voor het vertrek na te gaan of de eerder ingewonnen informatie nog klopt. Eventuele kosten die verbonden zijn aan het verkrijgen van verplicht gestelde documentatie zijn voor rekening en risico van de reiziger.

© Copyright Tico Reizen
Amsterdam, 19 september 2022


Meer informatie over onze omgang met uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in de privacyverklaring van Tico Reizen.

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief vol reisinspiratie, verhalen en aanbiedingen

Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief vol reisinspiratie, verhalen en aanbiedingen

Bekijk onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

© Tico Reizen 2023 - Privé-reizen op maat